Familieindsatser ud fra Servicelovens § 52 stk. 3., § 54 og § 76

Nedenstående afsnit omhandler børn, unge og deres forældre

Ifølge § 52 i Serviceloven skal kommunen tilbyde den nødvendige hjælp til unge under 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Når Servicelovens § 52 træder i kraft, er det ofte som konsekvens af, at forældremyndigheden og familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger - enten i eller udenfor hjemmet.

 

Hos bostøtte.nu tilbyder vi blandt andet:

Samværsopgaver hvor vi støtter barnet/den unge og familien under samvær
Støtte- og kontaktpersons opgaver § 54 med fokus på relationsorienteret perspektiv
Efterværn § 76 til unger over 18 år hvis overgang til voksenlivet er svær

Skal dit barn anbringes eller er dit barn anbragt, kan du have behov for en støtteperson.
Og det har du ret til ifølge Serviceloven § 54

Her er vores opgave:

- At yde samtalebaseret støtte til forældre med anbragte børn
- Være med i processen omkring § 50 undersøgelse

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648