Bostøtte med mulighed for døgnservice efter servicelovens § 85


Vi tilbyder en fleksibel § 85 bostøtteordning, hvor indsatsen er skræddersyet til den konkrete opgave ud fra en handleplan § 141.  Alt dette for at styrke borgerens mestringskompetencer.

Hos Bostøtte.nu tilrettelægger vi indsatsen i samarbejdet med borger ud fra en rehabiliterende tilgang.

Rehabiliterende tilgang er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og medarbejder. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Bostøtte.nu er et tilbud om hjælp og støtte til

- At fastholde og udvikle personlige færdigheder
- At genetablere eller opretholde et socialt netværk
- At komme i uddannelse, arbejde samt øvrige aktiviteter uden for hjemmet
- At skabe struktur på daglige gøremål

Hensigten med støtten er, at den enkelte borger får en god hverdag i vante omgivelser. Kerneopgaven er at være aktiv medspiller mod at forløse borgers fulde potentiale. Det betyder, at vi støtter borgeren i at leve et så selvstændigt, aktivt og værdifuldt liv så muligt med udgangspunkt i dennes individuelle behov, ønsker og mål.

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648