Akutforanstaltninger

Hos Bostøtte.nu tilbyder vi akut foranstaltninger til borgere over 18 år, som ikke kan være i deres nærmiljø i en kortere eller længere periode. Det kan være borgere, der akut ikke kan rummes i nuværende botilbud og eventuelt er opsagt af tilbuddet. Borgere, der skal aflastes uden for botilbud i en kortere eller længerevarende periode.
Når situationen er under kontrol, vil vi i samråd med den involverede borger og netværk lægge en plan for fremtiden.

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648