Faglige tilgang

Vi fokuserer på at skabe den størst mulige udvikling for den enkelte borger, hvorfor vi skræddersyer individuelle forløb med den enkelte borger ressourcer og mål for øje.

Vi er specialister i arbejdet omkring borgere med psykiske/fysiske udfordringer, socialt udsatte, mennesker med misbrugs relaterede udfordringer og unge med vanskeligheder så som en kriminel løbebane med mere.

Low Arousel

Vi arbejder med Low Arousel hvor vi støtter borgerens trivsel og udvikling af nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer, gennem fagprofessionel adfærd.

KRAP. (Kognitiv, Ressourcefrokusseret, Anderkendende, Pædagogik)

Vi har fokus på borgerens ressourcer med udgangspunkt i at borgeren kan udvikling sig og udnytte sine kompetance. Anderkendelse og forståelse af borgerens situation som et vigtigt udgangspunkt for at støtte borgeren.

Mentalisering

Vi opbygger via relations arbejde et kendskab til den enkelte borgers udfordringer og herigennem kan arbejdet med tidligere omsorgssvigt påbegyndes. Vi arbejder med at forstå egne og andres adfærd ud fra mentale tilstande, herunder følelser, tanker, behov mål og grunde.

Vi har altid fokus på at skabe udvikling

Vores målgrupper er borgere der har udfordringer med rusmidler, kriminalitet, og som ofte lider af manglende struktur, fornemmelse for tid og som har svært at behovsudsætte. Dette karakteriseret af høj kompleksitet og udfordrende adfærd, som dobbelt diagnoser. VI leder efter enkeltes ressourcer og øjner, hvor der er mulighed for forandring. Vi sigter efter at finde og mindske de omstændigheder og de faktor, der står i vejen for udvikling og som kan være årsagen til udfordreden adfærd. Alt dette for at styrke borgerens mestrings kompetencer. En koordinerende fagperson yder social og praktisk støtte gennem hele forløbet, hvor indholdet er en intensiv og kontinuerlig indsats.

Forventningsafstemning

Vi matcher medarbejderen til de konkrete opgaver, så vi får den bedste faglighed ind over. I opstartsfasen har vi en dialog med medarbejder og borger for at skabe det bedste match.

Det er vigtigt, at der forventningsafstemmes inden sagsopstart med bl.a. koordineringsmøder, indsatser, udfordringer, i forhold til borger, sagsbehandler, pårørende og medarbejder.

Dette sikre, at alle partner har overblik over og er enige i den aftalte indsats og forløb. Således at vi i fællesskab skaber de bedste muligheder for den enkelte borgers udvikling.Bostøtte.nu Lærkevej 18 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628 Mail: konsulent@bostøtte.nu CVR.nr.: 40938648