Forventningsafstemning

Vi matcher medarbejderen til den enkelte, konkrete opgave. Derved får vi den bedst mulige faglighed i spil, ligesom vi i opstartsfasen har en indledende dialog mellem den enkelte medarbejder og borger for at afprøve matchet.

Det er vigtigt at forventningsafstemme med alle involverede parter inden opstart af et forløb. Derved har borger, eventuelle pårørende, sagsbehandler og medarbejder en fælles forståelse for og indblik i, hvilke indsatser der skal igangsættes, og hvilke udfordringer der er.  Dette sikrer, at alle partner har overblik over og er enige i den aftalte indsats og forløb.
I fællesskab skaber vi de bedste muligheder for den enkelte borgers udvikling.

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648