Mentorordning

Mentorstøtte kan bevilliges til alle af Servicelovens og Beskæftigelseslovens omfattede målgrupper, herunder
- ledige, sygemeldte, hjemløse og revalidender
samt personer under uddannelse herunder i virksomhedspraktik, i løntilskudsjob, i fleksjob samt ordinære ansættelser,
når blot behovet for social mentorstøtte er afgørende.

Mentorforløb og støtte-kontaktpersonordninger hos Bostøtte.nu er et supplement til og ikke nødvendigvis en erstatning for øvrige sociale tilbud. Vi vurderer hver sag individuelt på baggrund af borgerens ønsker og behov.

Da der ikke er tale om en visiteret ordning, kan enhver med ønsket og behovet for en støtte- og kontaktperson anmode herom. Formålet med mentorstøtten er gennem løsningsfokuserede samtaler og aktiviteter at hjælpe borgere til at afklare egne ressourcer og opnå nye indsigter, så borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og indgå i og benytte sig af samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648