Mentalisering

Via relationsarbejde opbygger vi et kendskab til den enkelte borgers udfordringer. Det danner grundlag for at arbejde med tidligere omsorgssvigt. Vi arbejder med at forstå egne og andres adfærd ud fra mentale tilstande, herunder følelser, tanker, behov, mål og bevæggrunde.

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648