Om bostøtten

Vi tilbyder bostøtte med en kvalificeret, faglig indsats til kommuner med komplekse borgerforløb i eget hjem. Bostøtte.nu er et fagligt specialiseret bindeled mellem kommunen på den ene side og borgeren på den anden.
Vi arbejder metodisk og systematisk ud fra kommunens opsatte mål og dokumenterer vores iagttagelser og underretter løbende om borgerens udviklingen, også hvis der opstår nye behov eller situationer.

Tryghed og fleksibilitet er centrale begreber, når du indgår i et samarbejde med Bostøtte.nu. Vi har mangeårig erfaring med relationsarbejde, og udgangspunktet er altid borgerens situation og behov. Vi arbejder med hjemmebesøg og samtaleforløb for borgere, der har fysiske-, psykiske-, sociale- og/eller rusmiddelrelaterede udfordringer med det mål for øje at øge livskvaliteten og udviklingen hos den enkelte borger gennem en helhedsorienteret indsats.


Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk . CVR-nummer: 40938648