Om bostøtte

Vi tilbyder bostøtte med en kvalificeret faglig indsat til kommunerne med komplekse borgerforløb i eget hjem. Bostøtte.nu er et fagligt specialiseret bindeled mellem kommunen på den ene side og borgeren på den anden side. Vi arbejder metodisk og systematisk ud fra kommunens opsatte mål og dokumenterer vores iagttagelser og underretter løbende om borgerens udviklingen, også, hvis der opstår nye behov eller situationer.

Tryghed og fleksibilitet er centrale begreber, når du indgår i et samarbejde med Bostøtten.nu. Vi har mangeårige erfaring med relationsarbejde, og udgangspunktet er altid borgerens situation og behov. Vi arbejder med hjemmebesøg og samtaleforløb for borgere, der har fysisk, psykiske, sociale og rusmiddelrelaterede udfordringer, alt dette for at øge livskvaliteten og udviklingen hos den enkelte gennem en helhedsorienteret indsats.


Bostøtte.nu. Lærkevej 18 8500 Grenaa.

Tlf.nr.: 2088 7628

Mail: konsulent@bostøtte.nu

CVR.nr.: 40938648