03.10.2020

Mennesker med udfordringer har også brug for støtte..

Mens vi nyder efteråret, og inden vinteren kommer og arbejdet for alvor tager fat, vil vi benytte lejligheden til at opdatere om Bostøtte.nu’s initiativer efter servicelovens § 85. Det er centralt for Bostøtte.nu at skabe værdi for vores kunder og samarbejdspartnere gennem fremskridt hos den enkelte borger. Derfor er fleksibilitet et nøgleord, der går igen både i vores døgndækning og støtteopgaver.

 

Bostøtte.nu er et tilbud om hjælp og støtte til at

·       Fastholde og udvikle personlige færdigheder

·       Støtte til at genetablere eller opretholde socialt netværk

·       Støtte til uddannelse, arbejde og øvrige aktiviteter uden for hjemmet

·       Hjælp til at strukturere daglige gøremål

 

Hensigten med støtten er, at den enkelte borger får en god og stabil hverdag i vante omgivelser.

 

Kerneopgaven er at agere aktiv medspiller i forhold til socialpædagogiske opgaver sammen med borgeren for at forløse dennes potentiale. Det betyder, at vi støtter borgeren i at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfyldt liv så muligt med udgangspunkt i dennes individuelle ønsker, behov og mål. Vores indsats er helhedsorienteret. Det betyder, at hvis borgeren har brug for praktisk hjælp til flytning eller rengøring, så støtter og hjælper vi også med det – sammen med borgeren.

 

Målgruppen hos Bostøtte.nu er borgere med komplekse udfordringer som blandt andet kan være

·       Opvækstrelaterede og/eller medfødte vanskeligheder der relaterer til

×        Følelsesmæssig-, social- og kognitiv udvikling

·       Truende og/eller voldeligt reaktionsmønster

·       Neurologiske forstyrrelser, herunder ADHD, ADD og OCD

·       Lav intelligens

·       Udfordringer i forhold til kønsskifte og/eller seksualitet

·       Misbrug og/eller kriminalitet

·       Manglende struktur

·       Manglede eller svære relationer

·       Udenfor arbejdsmarkedet og/eller uddannelse

 

Fleksibilitet er et nøgleord for Bostøtte.nu. Derfor er vores telefoner altid åbne. Vi står til rådighed, når borgeren har brug for det, døgnet rundt. Vores erfaring er, at tryghed er det bedste fundament for en god relation, som på sigt er med til at støtte borgeren mod størst mulige selvindsigt og ejerskab over ejet liv.

 

I er altid velkomne til at kontakte os på telefonnummer 20887628 eller 28512120 for spørgsmål eller uddybning.