Observationsopgaver
Bostøtte.nu har solid erfaring med observationsopgaver efter servicelovens § 52, og vi har udelukkende socialfagligt uddannet personale.

Hvad er observationsopgaver? 

Observationsopgaver foregår som oftest hos en familie, hvor målet med observationen er at afdække eventuelle udfordringer eller problemstillinger i indbyrdes relationer ud fra barnets eller den ungs behov.

Hvem kan få observeret samvær? 

En kommune kan anbefale observation af et barn eller ung i samspil med familien, hvis det vurderes, at det kan være med til at afdække eventuelle udfordringer for barnet eller den unge.

Hvad tilbyder Bostøtte.nu?

1: Observation
Bostøtte.nu tilbyder observationsopgaver i hjemmet med henblik på at afdække eventuelle udfordringer eller problemstillinger i indbyrdes relationer ud fra barnets eller den unges behov.

2: Sammenfatte viden
Bostøtte.nu tilbyder at indsamle og sammenfatte viden om familien via relevante fagpersoner, der er i berøring med denne. Det kan være med til at give et bredere perspektiv på eventuelle problematikker og deraf give bedre grundlag for at vælge eventuelle hensigtsmæssige tiltag fremadrettet.
 
3: Møde med forældrene
Bostøtte.nu tilbyder at afholde møder med barnet eller den unges forældre for at få en afklaring på, om der er problematikker, de ønsker hjælp til at håndtere.

4: Støtte til forældre
Bostøtte.nu tilbyder støtte og vejledning til forældre med henblik på at fremme en positiv relation og kommunikationsform med deres barn.

Hvordan foregår det? 

Den enkelte familie får tilknyttet en fast kontaktperson. Denne vil stå for kontakten til barnet og familien og vil foretage observationer og/eller andre relaterede opgaver, som knytter sig til familien.
Bostøtte.nu afslutter altid opgaven med udarbejdelse af en statusrapport.

Fleksibilitet

Observationerne kan ske på varierende tidspunkter afhængigt af aftale.

Konkret anbefaling

Efter afsluttet observation vil Bøstøtte.nu komme med konkrete anbefalinger til, hvilke eventuelle tiltag der vil være hensigtsmæssige at tage for at skabe en positiv udvikling i familien.

 

Læs mere om observation hos Socialstyrelsen

Læs om lignende ydelser hos Bostøtte.nu

Støttet samvær

Støttet samvær er støtte i familierelationer, hvor fagpersons tilstedeværelse vurderes hensigtsmæssigt for barnets eller den unges sundhed, udvikling og/eller beskyttelse i forbindelse med samværet.

Læs mere her

Støtteperson til forældre med anbragte børn

En støtteperson til forældre med anbragte børn hjælper forældre med at bevare kontakten til barnet eller den unge og støtter op om udfordringer i forbindelse med anbringelsen.

Læs mere her

Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde handler om at skabe grobund for god kommunikation i en familierelation. Hensigten er at få en fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er på spil, og hvordan hensigtsmæssig kommunikation etableres.

Læs mere her

Har I en anden opgave?

Har I en opgave, der ikke fremgår af ydelseslisten, så tag endelig kontakt.

Vi glæder os til at høre fra jer.


Se kontaktoplysninger her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648© Copyright 2022. All rights reserved.