Faglige tilgange
Hovedvægten af de faglige tilgange, som Bostøtte.nu benytter, knytter sig til metoderne Low arousel, Mentalisering og KRAP

Low arousel
Bostøtte.nu arbejder ud fra en low arousel tilgang.
Det handler om, at den professionelle til hver en tid har en rolig og konfliktnedtrappende adfærd i samværet med borger.

Den professionelles adfærd fremmer positivt og roligt samvær, undgår konflikter og vil på sigt være med til at regulere borgers eventuelle udadreagerende adfærd i pressede situationer.

Mentalisering

Bostøtte.nu arbejder med mentalisering.
Det handler om at have fokus på egne og andres mentale tilstande, herunder følelser, tanker og behov. Gennem mentalisering er fagpersonen observant på borgers perspektiv, samtidigt med at fagpersonen holder fast i sit eget.

Borgere, der har oplevet svigt, kan have en skrøbelig mentaliseringsevne i forhold til at følelsesregulere i samspil med andre. Men den evne kan genskabes og udvikles gennem trygt og stabilt relationsarbejde. Mentalisering har blandt andet stor og positiv indvirkning på autister.

KRAP

Kognitiv, Ressourcefokusseret og Anerkendende Praksis

Bostøtte.nu anvender den socialpædagogiske tilgang KRAP, der handler om at fokusere på borgers resurser for at skabe udvikling og mestring af egne kompetencer.
 
Det kognetive handler om den måde, vi oplever verden på gennem et personligt erfaringsfilter, holdninger og viden. Det filter har både borger og fagperson, hvorfor fagpersonen skal være bevidst om egen tænkning og adfærd i forhold til borger, det dobbelt perspektiv så at sige.

Det ressourcefokuserede handler om at fokusere på borgers resurser. Fokus er på alt det borger kan, og ikke på det borger ikke kan.

Det anerkendende handler om at anerkende og validere borgers tanker, følelser, handlinger og mestringsstrategier.

 

Læs mere om Bostøtte.nu

Om Bostøtte.nu

Læs mere om Bostøtte.nu her

Ydelser

Læs om alle ydelser her

Relationer i centrum

Læs om vores tilgange til relationer her

Referencer

Læs hvad de andre siger her

Skriv til os kontakt@bosted.dk

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648© Copyright 2022. All rights reserved.