Familiebehandling

Bostøtte.nu tilbyder familiebehandling i eget hjem efter servicehovens § 52. Støtten kan ydes til hele eller dele af familien.
Vores mål er altid at bringe familien tættere på sundt samvær og livsførelse.

Vi har udelukkende socialfagligt uddannet personale.  

Hvad er familiebehandling?

Familiebehandling er en målrettet og systematisk indsats, som er tilrettelagt efter den enkelte families behov og foregår som oftest hjemme hos den enkelte familie.

Støtten kan relatere sig til en eller flere problematikker, som er til stede i den enkelte familie.

Hvem kan få familiebehandling?

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvilke familier der kan få familiebehandling.

Støtten gives ofte til familier med længerevarende og/eller svære udfordringer, således at familien kan (gen)etablere hensigtsmæssige relationer og dynamikker og/eller få struktur på dagligdagen.

Hvad tilbyder Bostøtte.nu? 

Bostøtte.nu tilbyder samtalebaseret familiebehandling, såvel som praktisk hjælp i form af kontakt til eksterne aktører samt aktiv støtte til struktur på hverdagen.

Støtten har til hensigt at (gen)etablere et hensigtsmæssigt samspil i familien samt styrke relationerne og kommunikationen imellem dem.

Støtten kan blandt andet bestå i vejledning af:

  • Forældreopgaven
  • Indsigt i dysfunktionelle relationsmønstre
  • Genoprettelse af tillid og samspil i relationer
  • Redskaber til hensigtsmæssig kommunikation
  • Samtaler, indsigt og strategier for diagnoser
  • Samtaler om forbrug af rusmidler
  • Mestringsstrategier til at bryde voldelige og/eller grænseoverskridende adfærdsmønstre
  • Generel støtte til daglig livsførelse

Hvordan foregår det? 

Støtten foregår typisk hjemme hos den enkelte familie, men kan også foregå et neutralt sted, eksempelvis i Bostøtte.nus lokaler.

Den enkelte familie får via samtale og øvelser redskaber og metoder til at håndtere de udfordringer, som er til stede hos den enkelte familie. 

Læs om lignende ydelser hos Bostøtte.nu

Observationsopgaver

Observationsopgaver foregår som oftest hos en familie, hvor målet med observationen er at afdække eventuelle udfordringer eller problemstillinger i indbyrdes relationer ud fra barnets eller den ungs behov.

Læs om Observationsopgaver her

Pårørendesamarbejde

Pårørendesamarbejde handler om at skabe grobund for god kommunikation i en familierelation. Hensigten er at få en fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er på spil, og hvordan hensigtsmæssig kommunikation etableres.

Læs om Pårørendesamarbejde her

Støtteperson til forældre med anbragte børn

En støtteperson til forældre med anbragte børn hjælper forældre med at bevare kontakten til barnet eller den unge og støtter op om udfordringer i forbindelse med anbringelsen, herunder kommunikation med bosted eller plejefamilie.

Læs om Støtteperson til forældre her

Støtte-kontaktpersonordning

En støtte-kontaktpersonordning støtter borger i at forbedre psykiske og/eller sociale funktionsevner, opbygge socialt netværk og strukturere dagligdagen. Formålet er ud fra borgers ønsker at styrke dennes mulighed for at opnå og bevare kontakt til netværk, aktiviteter, arbejde eller uddannelse, således at denne kan benytte samfundets muligheder og tilbud.

Læs om Støtte-kontaktperson her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648

© Copyright 2022. All rights reserved.