Om Bostøtte.nu
Bostøtte.nu tilbyder socialfaglige ydelser til unge og voksne borgere med behov for fysisk, psykisk og/eller social støtte.
Vi henvender os både til det offentlige og det private. Vi har udelukkende socialfagligt uddannet personale.

Hej og velkommen til vores team

Vi er et socialfagligt uddannet team af optimister, som elsker vores arbejde.

Susanne Kirkegaard, Direktør

Susanne Kirkegaard er uddannet pædagog med 18 års erfaring indenfor kognitiv terapi i rusmiddelbehandling og socialt udsatte fra forsorgsområdet.

Dertil har Susanne Kirkegaard en særlig erfaring med den motiverende samtale.

Ingi Funch, Ejer

Ingi Funch er uddannet pædagog med 16 års erfaring indenfor specialområdet med børn, unge og voksne med psykiske diagnoser.

Ingi Funch har en særlig erfaring med kriminelle unge og voksne samt stor erfaring med borgere indenfor autismespektret og ADHD.

Anne Kleiner, Souschef

Anne Kleiner er uddannet pædagog med 18 års erfaring indenfor specialområdet med børn og voksne med fysiske samt psykiske funktionsnedsættelser.

Anne Kleiner har særlig erfaring indenfor totalkommunikation - herunder tegnsprog og tegn til tale.

Anne Kleiner er en ildsjæl og brænder for arbejdet med sårbare unge og voksne med komplekse problemstillinger så som kriminalitets - og misbrugsproblematikker.

Ambition

Vores mål er at bringe den enkelte tættere på sund mestring af egen livsførelse.

Værdier

Gennem tryghed, nærvær og fleksibilitet ønsker vi at skabe grundlag for udvikling hos det enkelte menneske.

Opgaver 360° rundt

Bostøtte.nu har en bred vifte af ydelser. Vi kalder det 360° rundt om det enkelte menneske. Det gør vi, fordi vi løser  opgaver i alt fra flytning og etablering af ny lejlighed til psykisk, social og praktisk støtte i hverdagen i borgers lokalområde.

Tilgang

Bostøtte.nu arbejder helhedsorienteret. Det gør vi, idet vi varetager alle praktiske, psykiske og sociale støtte- og vejledningsopgaver hos den enkelte borger. Det gør vi altid med udgangspunkt i den enkelte borgers resurser og dennes vision for eget liv og livsførelse.

Borger i centrum

Udgangspunktet er den enkelte borger. Det betyder, at

  • vi starter med at lytte
  • så lægger vi en strategi
  • og så handler vi

Højt serviceniveau

Et højt serviceniveau betyder, at

  • vi er i løbende kontakt med samarbejdspartnere
  • åbne overfor ændringer
  • altid står til rådighed for kontakt

Aktivt nærvær

Aktivt nærvær betyder, at vi deltager aktivt i den enkelte opgave eller aktivitet sammen med borger. Det gør vi, fordi vores erfaring er, at det skaber det bedste fundament for tillid, stabilitet og udvikling.

Fremskridt og vedholdenhed 

Vi har fokus på fremskridt. Det har vi, fordi små fremskridt er store sejre for borger. Vores erfaring er, at det er vores fleksible løsninger og vedholdenhed, der skaber fremskridt, specielt i komplicerede opgaver.

 

Læs mere om Bostøtte.nu

Ydelser

Læs om alle ydelser her

Faglige tilgange

Læs om faglige tilgange her

Relationer

Læs om vores tilgang til relationer her

Referencer

Læs hvad de andre siger her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648© Copyright 2022. All rights reserved.