Bostøtte.nu er et døgntilbud som tilbyder alt fra kortvarige konsulentopgaver jævnfør § 83 & §85 på et individuelt plan, til længerevarende indsatser for større grupper.

Bostøtte.nu tilbyder en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter princippet om hjælp til selvhjælp. Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i den enkeltes lokalområde. Tilbuddene til borgeren er fleksible og udviklingsorienterede med udgangspunkt i og fokus på den enkelte borgers individuelle behov, muligheder og ressourcer. Bostøtte.nu arbejder tværfagligt, og vores team har mange forskelligeartet kompetencer.


Bostøtte.nu Lærkevej 18 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628 Mail: konsulent@bostøtte.nu CVR.nr.: 40938648