Vi henvender os både til det offentlige og til det private

 

Hej og velkommen

Vi er et åbent og hjerteligt team af ambitiøse, kreative og humoristiske pædagoger, som elsker vores arbejde. Vi tilbyder en vifte af socialfaglige ydelser, og vi glæder os til at høre, hvordan vi kan hjælpe dig. - Fordi livet venter.

Læs mere om os her.

Læs mere om vores ydelser her.

 
 

Susanne Kirkegaard, Direktør

-Vi har alle brug for ét menneskes forståelse og accept. Så kan man rykke sig. Det glæder mig hver dag at se borgere genopdage deres potentiale.

Anne kleiner, Souschef

-Det bedste, jeg ved, er, når en borger ikke har brug for min støtte mere. Selv om farvel er vemodigt, så ved jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt.

Ingi Funch, Ejer

-Jeg bliver glad, når jeg møder en tidligere borger, som er i fuld gang med at leve et godt liv. Det forsikrer mig i, at dét, jeg laver, er det helt rigtige for mig.

360° Socialfaglige ydelser

Bostøtte.nu udbyder en bred vifte af personlige- og familieorienterede ydelser til børn, unge og voksne samt observations- og samværsopgaver under servicelovens paragraf 52, 54, 71, 76, 85 og 99 og  beskæftigelsesindsatslovens § 76 .

Vi kalder det 360° rundt om det enkelte menneske.

Det gør vi, fordi vi altid tager udgangspunkt i den enkelte borger, og fordi vi løser opgaver i alt fra flytning og etablering af lejlighed til psykisk og social støtte i borgers lokalområde.

Læs mere om alle vores ydelser her.

Komplekse borgere og familierelationer

Ud over vores brede fundament i personlig- og familieorienteret støtte er Bostøtte.nu fagspecialister i komplekse borgere og familierelationer, herunder

• Psykisk sårbare børn, unge, voksne og familier
• Børn, unge og voksne med multiple diagnoser
• Misbrugsrelaterede udfordringer  
• Kriminalitets problematikker

Desuden har vi kompetencer indenfor totalkommunikation, hvorfor vi også kan arbejde med borgere uden talesprog.  

Læs mere om alle vores ydelser her.


 

Hos os er relationer i centrum

Gode relationer er fundamentet for udvikling. Når vi føler os set, hørt og accepteret, tør vi åbne op for forandring. Derfor er vores hovedfokus at skabe gode relationer.

 Vores kerneborgere er socialt- eller psykisk sårbare. Bag dem ligger ofte en historik af svære relationer og en brudt tiltro til, at relationer er pålidelige og troværdige. Derfor kan det tage tid at opbygge en god relation.  Vi tager os den tid. For det er først, når tilliden er etableret, at der er grobund for vedholdende forandring.

Den gode relation giver selvtillid og troen på egne evner.

Den gode relation giver modet til at turde at sætte mål og forfølge drømme.

Den gode relation giver lysten til at sætte sig selv i spil sammen med andre.

Læs meget mere om vores tilgang til relationer her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

 

Det siger samarbejdspartnere og borgere om os:

Syddjurs Kommune
Det er altid nemt, hurtigt og ukompliceret at få lavet gode aftaler med Bostøtte.nu.

Birgitte Bach Thomsen, Fhv. Centerleder
Center for Børn Unge og Familier
Syddjurs Kommune


 
Pårørende, § 85

Den store forskel fra de kommunale tilbud, som min søn har været igennem, og så Bostøtte.nu, er, at der er et andet nærvær og mere tid.

Jo færre regler, der er, og jo mindre ’nej’, vi får, jo bedre er oplevelsen. Så er samtalerne ikke så kliniske. Det er mere naturlig snak. Det føles som om, det hele bliver afmystificeret. Mindre samlebånd og mere nærvær.

Henrik Worre, Skanderborg

Norddjurs kommune
Godt samarbejde, høj faglig kvalitet, gode muligheder for fælles faglig drøftelse og  inspiration til indsatsen omkring den unge.

Socialrådgiver, Ungeindsatsen
Norddjurs Kommune 

Læs flere referencer her

Bostøtte.nu.  Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648© Copyright 2022. All rights reserved.