Bostøtte.nu er et døgntilbud som tilbyder alt fra kortvarige konsulentopgaver på et individuelt plan, til længerevarende indsatser for større grupper.

Bostøtte.nu tilbyder en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter princippet om hjælp til selvhjælp. Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i den enkeltes lokalområde. Tilbuddene til borgeren er fleksible og udviklingsorienterede med udgangspunkt i og fokus på den enkelte borgers individuelle behov, muligheder og ressourcer. Bostøtte.nu arbejder tværfagligt, og vores team har mange forskelligeartet kompetencer.


Bostøtte.nu. Lærkevej 18 8500 Grenaa. 

Tlf.nr.: 2088 7628 

Mail: konsulent@bostøtte.nu 

CVR.nr.: 40938648