Bostøtte.nu er et døgntilbud, som tilbyder alt fra kortvarige konsulentopgaver på individuelt plan
til længerevarende indsatser for større grupper.

Bostøtte.nu tilbyder en mangesidet og helhedsorienteret indsats efter princippet om hjælp til selvhjælp.
Fælles for indsatserne er, at de tilbydes i den enkeltes lokalområde.

Tilbuddene til borgeren er fleksible og udviklingsorienterede med udgangspunkt i og med fokus på den enkelte borgers individuelle behov, muligheder og ressourcer. Bostøtte.nu arbejder tværfagligt og vores team har individuelle spidskompetencer.

Ingi Funch. Bostøtte.nu. Lærkevej 18, 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648