Bostøtte
Bostøtte er en af vores kerneydelser. Vi er fagspecialister i at støtte borgere til stabil livsførsel i eget hjem efter servicelovens § 85.
Indsatsen skræddersys til den konkrete § 141 handleplan. Vi har udelukkende socialfagligt uddannet personale.

Hvad er bostøtte? 

Bostøtte er personlig støtte til borgere, der bor i eget hjem. Støtten kan være hjælp til at fastholde og udvikle personlige, sociale og/eller praktiske færdigheder.

Hensigten er, at borger får etableret en så stabil, selvstændigt, aktivt og værdig hverdag som muligt med udgangspunkt i egne ønsker, behov og mål.

Hvem kan få bostøtte? 

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvem der kan få bostøtte.

Borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere, som har særlige sociale problemer, kan få bostøtte.

Hvad tilbyder Bostøtte.nu? 

Bostøtte.nu tilbyder både bostøtte i dagtimerne samt døgnservice. Støtten består af psykisk, social og praktisk støtte med en rehabiliterende tilgang til eksempelvis

  • At strukturere dagligdag og gøremål
  • At etablere eller opretholde socialt netværk
  • At komme i uddannelse eller i arbejde
  • At møde op til aftaler
  • At komme til aktiviteter uden for hjemmet
  • At kommunikere med pårørende
  • Administrativ støtte
  • At flytte og etablere eget hjem

Formålet er, at borger lærer at håndtere mestringsstrategier og derved opnår en selvstændig livsførelse.

Hvordan foregår det? 

Borger får tilknyttet en kontaktperson, som fungerer som personlig støtte for borger, og som støtter borger på aftalte fokusområder.

Støtten ydes, hvor det er meningsfyldt for borger og opgave. Det betyder, at bostøtten kan foregå både i borgers hjem og/eller til en given aktivitet.
 

Læs om lignende ydelser hos Bostøtte.nu

 
 

Støtte- kontaktpersonordning 

En støtte- kontaktpersonordning støtter borger i at forbedre psykiske og/eller sociale funktionsevner, opbygge socialt netværk og strukturere dagligdagen.

Læs mere her

Mentorordning

En mentorordning er en personlig støttemulighed, som har til hensigt at støtte borger i at opnå eller fastholde aktiviteter, herunder blandt andet job og uddannelse.

Læs mere her

Efterværn

Efterværn er et tilbud om støtte til unge mellem 18 år og ind det 23. år. Hensigten at støtte den unge i at etablere en selvstændig voksen- tilværelse på lige fod med andre unge.

Læs mere her

Har I en anden opgave?

Har I en opgave, der ikke fremgår af ydelseslisten, så tag endelig kontakt.

Vi glæder os til at høre fra jer.


Se kontaktoplysninger her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648© Copyright 2022. All rights reserved.