Efterværn
Bostøtte.nu tilbyder efterværn efter servicelovens § 76. Vores mål er altid at bringe den enkelte tættere på sund mestring af egen livsførelse.
Vi har udelukkende socialfagligt uddannet personale.

Hvad er efterværn? 

Efterværn er et tilbud om støtte til unge mellem 18 år og indtil det 23. år, som har til hensigt at støtte den unge i at etablere en selvstændig voksentilværelse på lige fod med andre unge.

Hvem kan få efterværn? 

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvem der kan få efterværn.

Unge, som enten har været anbragt uden for hjemmet eller som op til deres 18. år har haft fast kontaktperson, kan få efterværn.

Hvad tilbyder Bostøtte.nu? 

Bostøtte.nu tilbyder den unge i efterværn en fast støtte-kontaktperson. Denne hjælper med at skabe tryghed, overblik og kontinuitet i etableringen af et voksenliv med udgangspunkt i den enkeltes resurser og udfordringer.

Hvordan forgår det? 

Med udgangspunkt i den enkelte unges resurser og ønsker om livet som voksen, yder Bostøtte.nu samtale- og aktivitetsbaseret samvær for at modne den unge i etableringen af selvstændig livsførelse.

 

Det skriver Socialstyrelsen om efterværn

Læs om lignende ydelser hos Bostøtte.nu

 

Mentorordning

En mentorordning er en personlig støttemulighed, som har til hensigt at støtte borger i at opnå eller fastholde aktiviteter, herunder blandt andet job og uddannelse.


Læs mere her

Støtte-kontaktpersonordning

En støtte- kontaktpersonordning støtter borger i at forbedre psykiske og/eller sociale funktionsevner, opbygge socialt netværk og strukturere dagligdagen.

Læs mere her

Bostøtte

Bostøtte er personlig støtte til borgere, der bor i eget hjem. Støtten kan være hjælp til at fastholde og udvikle personlige, sociale og/eller praktiske færdigheder.


Læs mere her

Har I en anden opgave?

Har I en opgave, der ikke fremgår af ydelseslisten, så tag endelig kontakt.

Vi glæder os til at høre fra jer.Se kontaktoplysninger her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648


© Copyright 2022. All rights reserved.