Støtte-kontaktpersonordning

Bostøtte.nu tilbyder støtte-kontaktpersonordning efter servicelovens § 99. Vi har udelukkende socialfagligt uddannet personale.

Hvad er Støtte-kontaktpersonordning?

En støtte-kontaktpersonordning støtter borger i at forbedre psykiske og/eller sociale funktionsevner, opbygge socialt netværk og strukturere dagligdagen. Formålet er ud fra borgers ønsker at styrke dennes mulighed for at opnå og bevare kontakt til netværk, aktiviteter, arbejde eller uddannelse, således at denne kan benytte samfundets muligheder og tilbud.

Hvem kan få en støtte-kontaktperson? 

Det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvem der kan få en støtte- kontaktperson.

Borgere med sindslidelser, misbrug eller særlige sociale udfordringer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, kan få en støtte-kontaktperson.

Hvad tilbyder Bostøtte.nu?

Bostøtte.nu tilbyder både bostøtte i dagtimerne samt døgnservice. Støtten består af psykisk, social og praktisk støtte med en rehabiliterende tilgang til eksempelvis

  • At strukturere dagligdag og gøremål
  • At etablere eller opretholde socialt netværk
  • At komme i uddannelse eller i arbejde
  • At møde op til aftaler
  • At komme til aktiviteter uden for hjemmet
  • At kommunikere med pårørende
  • At flytte og etablere eget hjem

Formålet er, at borger opnår sund og selvstændig mestring af eget liv.

Hvordan foregår det? 

Borger får tilknyttet en fast støtte-kontaktperson som indledningsvis afdækker borgers behov og derefter varetager den praktiske, sociale og/eller psykiske støttefunktion. Støtten kan forgå i borgers hjem eller til aktiviteter som knytter sig til støtten.

 

Læs om lignende ydelser hos Bostøtte.nu

 

Mentorordning

En mentorordning er en personlig støttemulighed, som har til hensigt at støtte borger i at opnå eller fastholde aktiviteter, herunder blandt andet job og uddannelse.

Læs mere her

Efterværn

Efterværn er et tilbud om støtte til unge mellem 18 år og indtil det 23. år, som har til hensigt at støtte den unge i at etablere en selvstændig voksentilværelse på lige fod med andre unge.

Læs mere her

Bostøtte

Bostøtte er personlig støtte til borgere, der bor i eget hjem. Støtten kan være hjælp til at fastholde og udvikle personlige, sociale og/eller praktiske færdigheder.

Læs mere her

Har I en anden opgave?

Har I en opgave, der ikke fremgår af ydelseslisten, så tag endelig kontakt.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Se kontaktoplysninger her

I er altid velkomne til at tage kontakt, hvis I har spørgsmål, ønsker et uforpligtende tilbud eller har en opgave, vi ikke har i ydelsesoversigten.
Vi glæder os til at høre fra jer.

Skriv til os kontakt@bosted.dk

Bostøtte.nu. Jacobs Hus. Stationsvangen 5, 1. sal. 8541 Skødstrup. Tlf.nr.: 28512120 // 20887628. Mail: kontakt@bosted.dk. CVR-nummer: 40938648© Copyright 2022. All rights reserved.